Last ned som PDF

75 sider

1.46 MB

Forsiden av dokumentet Diagnostisering og behandling av lyme borreliose (flåttsykdom)

Kunnskapsoppsummering

Diagnostisering og behandling av lyme borreliose (flåttsykdom)

Denne rapporten er fremkommet etter stor arbeidsinnsats i to ulike arbeidsgrupper der man har satt sammen det man i dag har av kunnskap vedrørende Lyme borreliose i forhold til det mandat som ble gitt til arbeidsgruppene. Rapporten beskriver de tester og diagnostiske overveielser som i dag er grunnlag for diagnostikk og behandling av sykdommen. Den kunnskapen som finnes på området er forsøkt systematisert og strukturert slik at det kan benyttes ved evt. utarbeidelse av en veileder eller retningslinje, dersom Helsedirektoratet på et senere tidspunkt velger å utgi dette. Det er ikke konsensus i gruppen når det gjelder hva bør anbefales som primærbehandling for pasienter med ukomplisert erythema migrans. Man har derfor i rapporten valgt å presentere de ulike syn. Det anbefales dog at det som en oppfølging av denne rapporten utføres et arbeid der dette aspektet adresseres særskilt.

Publisert

Eier

Helsedirektoratet

Språk

norsk

Tema

Helse og omsorg