Last ned som PDF

40 sider

0.75 MB

Forsiden av dokumentet Evaluering av lokale lønnsforhandlinger i staten

Evaluering

Evaluering av lokale lønnsforhandlinger i staten

Deloitte har utarbeidet denne rapporten på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD), og rapporten evaluerer erfaringene fra lønnsoppgjøret i gjeldende tariffperiode (1.5.16 - 30.4.18). Av spesiell interesse er gjennomføringen av de lokale lønnsforhandlingene i 2016 og 2017 sett i lys av endringene som ble gjort i hovedtariffavtalen i forbindelse med hovedoppgjøret i 2016, og da spesielt inngåelsen av to ulikelydende hovedtariffavtaler. Evalueringen er et bidrag til kunnskapsgrunnlaget i det pågående arbeidet med å forenkle og modernisere lønns- og forhandlingssystemet i staten. Evalueringen er basert på dybdeintervjuer og caseanalyser i noen ulike statlige virkesomheter, virksomhetenes svar på et antall evalueringsspørsmål som ble lagt inn i KMD’s årlige innrapportering fra lønnsforhandlingene samt en felles dialogkonferanse som ble gjennomført i Deloittehuset i februar 2018.

Publisert

Eier

Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet

Utgiver

Kommunal- og distriktsdepartementet

Utfører

Deloitte AS

Språk

norsk

Tema

statlig forvaltning

Virkemidler

administrasjon

Analysekriterier

erfaringer