Last ned som PDF

48 sider

5.29 MB

Forsiden av dokumentet Årsrapport Norad (Norsk bilateral bistand) 2006

Årsrapport

Årsrapport Norad (Norsk bilateral bistand) 2006

Samlet norsk bistand i 2006 var på 18,9 milliarder kroner. Av dette varden bilaterale (inkludert den multi-bilaterale) bistand på 12,6 milliarder kroner. Det ble gitt norsk bilateral bistand til 114 land i 2006. Denne støtten gikk gjennom nasjonale myndigheter, sivile samfunnsorganisasjoner (norske, lokale og regionale) og gjennom multilaterale institusjoner (øremerkede tilskudd). Bistanden har gått til både langsiktig samarbeid, humanitær innsats, fredsbyggingstiltak, forsknings- og næringslivssamarbeid.Denne rapporten gir en nærmere oversikt over det bilaterale utviklingssamarbeidet mellom Norge og 25 av landene i Afrika, Asia, Latin-Amerika og Midt-Østen som mottok mest bistand i 2006. Rapporten fokuserer på resultater fra prioriterte områder i samarbeidet, generelle utviklingstrekk i landene og beskriver det norske bidraget i denne sammenhengen.Ingen av resultatene som beskrives kommer av norsk bistand alene. Det norske bidraget er alltid bare ett av flere som kommer i tillegg tilden viktigste innsatsen, den som landene selv står for.Høsten 2007 ble Norads første årlige resultatrapport utgitt. I den er informasjon fra gjennomganger, evalueringer og forskningsrapporter sammenstilt og den norske bistanden satt inn i en større sammenheng.

Publisert

Mottaker

Norad

Språk

norsk

Kilde

www.norad.no

ISBN

9788275482257