Last ned som PDF

76 sider

3.96 MB

Forsiden av dokumentet Forskningsrådet i tall

Statusrapport

Forskningsrådet i tall Prosjekt, bevilgnings- og søknadsstatistikk for Norges forskningsråd 2011

Om lag en tredjedel av offentlige bevilgninger til forskning går via Forskningsrådet. Det har de siste årene vært økende interesse for statistikk om de prosjektene Norges forskningsråd finansierer og om søknadene Forskningsrådet mottar hvert år. Tidligere har man funnet noe av denne informasjon i Forskningsrådets årsrapport, men den kan imidlertid ikke dekke det økende behovet for tall og statistikk som departementer, forvaltning, forskere og media etterspør. Som et tillegg til årsrapporten ble det høsten 2010 laget en prototype av Forskningsrådet i tall med Forskningsrådets prosjekt-, bevilgnings- og søknadsstatistikk for perioden 2005-2009. Fra og med 2011 ble dette en årlig publikasjon som lages i forbindelse med utarbeidelsen av Forskningsrådets årsrapport som leveres departementene 1. mai. I årsrapporten leverer Forskningsrådet grundige analyser av aktiviteten i året som har gått og årsrapporten vil i stor grad utfylle Forskningsrådet i tall.

Publisert

Eier

Norges forskningsråd

Språk

norsk

ISBN

9788212030794