Last ned som PDF

186 sider

11.73 MB

Forsiden av dokumentet Psykisk helse og uførhet blant unge

Evaluering

Psykisk helse og uførhet blant unge

I denne rapporten har Oslo Economics og Frischsenteret, primært ved bruk av registerdata, studert utviklingen i psykiske lidelser blant unge generelt og blant unge uføre spesielt, de unge uføres utdannings-, arbeids-, og trygdehistorikk i årene før uføretrygd og hvorvidt økt diagnostisering kan ha bidratt til den økte innstrømningen til uføretrygd blant unge. Rapporten viser blant annet at en stor andel unge uføre har fått psykiske diagnoser før innvilgelse av uføretrygd, og at mange har hatt psykiske diagnoser i lang tid før uføretidspunktet. Unge uføre kommer oftere fra familier med lav inntekt, gjør det dårligere på skolen og har svakere arbeidstilknytning enn sine jevnaldrende. Rapporten finner også tegn på at det økte fokuset på psykiske plager i seg selv kan forsterke utfordringene for barn og unge som står i fare for å falle utenfor arbeid og skole.

Publisert

Eier

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Utgiver

Arbeids- og sosialdepartementet

Utførere

Oslo Economics AS og Stiftelsen Frischsenteret for samfunnsøkonomisk forskning

Språk

norsk (bokmål)