Last ned som PDF

28 sider

8.57 MB

Forsiden av dokumentet Lokalisering av statlige virksomheter på Nord-Jæren

Kartlegging

Lokalisering av statlige virksomheter på Nord-Jæren

Asplan Viak har på oppdrag fra KMD kartlagt statlige virksomheters lokalisering på Nord-Jæren. Lokaliseringene er sett isammenheng med føringer i Regional plan for Jæren. Prosjektet inngår i Kommunal- og moderniseringsdepartementets oppfølging byutviklingsavtaler og byvekstavtaler. Det er inngått Byvekstavtale for Nord-Jæren, som angir at «statlige publikumsrettede virksomheter og kontorarbeidsplasser skal medvirke til reduksjon av biltransport, økt kollektivtransport og bedre bymiljø i tråd med statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging.

Publisert

Eier

Kommunal- og distriktsdepartementet

Utgiver

Kommunal- og distriktsdepartementet

Utfører

Asplan Viak

Forfattere

Gunnar Berglun og Even Lind

Språk

norsk

Tema

Kommuner og regioner