Last ned som PDF

48 sider

1.7 MB

Forsiden av dokumentet Eierberetning NHD 2002

Kartlegging

Eierberetning NHD 2002

Siden regjeringsskiftet høsten 2001 har det skjedd betydelige endringer i forvaltningen av statlige eide virksomheter. Fra å være spredd på ulike sektordepartementer har forvaltningen av en rekke statlige eide virksomheter blitt konsentrert til Nærings- og handelsdepartementet. Det ligger i dette at Nærings- og handelsdepartementet også skal være et kompetansesenter for statlig eierskap. Det offentlige eierskapet i norsk næringsliv er betydelig. En undersøkelse fra Finansnæringens Hovedorganisasjon indikerer et offentlig eierskap på over 40% av norsk næringsliv. Ser vi på Oslo Børs er den statlige eierandelen også rundt 40%, selv om dette også er et uttrykk for at børsnotering er et egnet virkemiddel for statlig eierskapsutøvelse.

Publisert

Eier

Nærings- og fiskeridepartementet

Språk

norsk