Last ned som PDF

32 sider

0.13 MB

Forsiden av dokumentet Informasjonsberedskapen i departementene

Kartlegging

Informasjonsberedskapen i departementene

Rapporten beskriver funnene fra Statskonsults kartlegging av informasjonsberedskapen i 15 departementer.

Publisert

Eier

Kommunal- og distriktsdepartementet

Utgiver

Kommunal- og distriktsdepartementet

Språk

norsk