Last ned som PDF

142 sider

3.99 MB

Forsiden av dokumentet Evaluering av bruken av midler til opprydding i forurenset grunn og forurenset sjøbunn

Evaluering

Evaluering av bruken av midler til opprydding i forurenset grunn og forurenset sjøbunn

Denne evalueringen tar for seg midlene til opprydding i forurenset grunn og forurenset bunn i sjø og ferskvann i perioden 2006-2018. Formålet med denne evalueringen er å vurdere om bruken av midlene og tiltakene som er iverksatt, har fungert etter hensikten, hvor effektive tiltakene har vært og om kostnadene står i forhold til gevinstene, samt gi innspill til eventuelle forbedringer i bruken av midlene. De konkrete evalueringsspørsmålene som skal besvares er: a) Evaluere om bruken av midlene og tiltakene som er iverksatt har fungert etter hensikten b) Evaluere hvor effektive tiltakene har vært og om kostnadene står i forhold til gevinstene c) Gi innspill til eventuelle forbedringer i bruken av midlene Hovedvekten er lagt på punkt a) og b).

Publisert

Eier

Miljødirektoratet

Utfører

Menon Economics AS

Forfattere

Kristin Magnussen, Nina Bruvik Westberg, Siri Voll Dombu, Morten T. Schaanning, Morten Jartun, Marianne Olsen og Kaia Høiseth-Gilje

Språk

norsk (bokmål)