Last ned som PDF

116 sider

1.82 MB

Forsiden av dokumentet Faglig utvikling, samarbeid, mestring og ledelse i barnehager

Evaluering

Faglig utvikling, samarbeid, mestring og ledelse i barnehager Andre dybderapport med norske resultater fra den internasjonale barnehageundersøkelsen TALIS Starting Strong

OECDs TALIS Starting Strong Survey er en internasjonal spørreundersøkelse til ansatte og styrere i barnehagen. Denne rapporten er den andre dybderapporten med norske resultater fra undersøkelsen. Tema for rapporten er: • Faglig utvikling: barrierer og goder • Opplevd mestring i jobben • Samarbeid • Ledelse • Arbeid med mangfold. Temaene undersøkes gjennom analyser av data fra TALIS Starting Strong, og gjennom analyser av kvalitative data fra intervjuundersøkelser. I begge tilfellene er det ansatte og styrere som har vært informanter. Rapporten tar opp en rekke tema som berører barnehager i Norge. Av særlig viktige funn vil vi trekke fram at det er mye samarbeid, tilbakemelding til kolleger og uformell/intern opplæring i barnehagen. Videre er det betydelig fokus på faglig utvikling, og mange ansatte og styrere har sterk bevissthet om hvordan arbeide med mangfold og ulikhet.

Publisert

Eier

Utdanningsdirektoratet

Utfører

Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU)

Språk

norsk

Kilde

www.udir.no