Last ned som PDF

57 sider

0.34 MB

Forsiden av dokumentet Geodata til eNorge

Forhåndsutredning

Geodata til eNorge Modeller for finansiering og prising

I april 2000 la regjeringa fram strategi for elektronisk innhold som en del av eNorge-arbeidet. I dokumentet blir det slått fast at en står overfor en utfordring når offentlig informasjon skal gjøres lett tilgjengelig samtidig som informasjonsleverandøren har krav om inntjening. Derfor skal problemstillinger knyttet til statens rolle som eier og utvikler av basisdata og statens prispolitikk i den forbindelse utredes nærmere. Et eksempel på basisdata er kart og geodata som det har vært en offentlig oppgave å skaffe til veie i 230 år. Før det var gått 20 år ville Rentekammeret, datidens finansdepartement, vite når oppgaven var avsluttet. I dag er oppgaven minst like stor som tidligere. Geodata og elektroniske kart er en viktig del av det elektroniske innholdet som skal videreutvikles og ikke minst vedlikeholdes fra dag til dag og som blir tatt i bruk på stadig nye områder. Diskusjonene om prising av geodata har vært ført ganske heftig de senere årene blant dem som er mest berørt, brukere så vel som dataleverandører.

Publisert

Eier

Kommunal- og distriktsdepartementet

Utgiver

Kommunal- og distriktsdepartementet

Forfatter

Jan Martin Larsen

Språk

norsk