Last ned som PDF

93 sider

0.74 MB

Forsiden av dokumentet Monitor 2012

Kunnskapsoppsummering

Monitor 2012 Elever skal synes. Hvordan kan IKT utvikle kompetanse i skolen?

Forsknings- og kompetansenettverk for IT i utdanning (ITU) har siden 2003 utgitt en kvantitativ rapport hvert annet år om bruksmønster og holdninger til IKT i norsk skole. I 2010 gikk ITU inn som en del av Senter for IKT i utdanningen, og den kvantitative monitoren ble supplert med en kvalitativ studie. Den kvalitative monitoren gir en dypere innsikt i det praktiske arbeidet med IKT i norsk skole, og bygger på erfaringer fra prosjekter som iTec, Nettbrett, «Board or bored?» og Monitor. Monitor 2012 viser at elevene er positive til bruk av IKT i skolen, men at lærerne er mer skeptiske. Lærerne opplever at de mangler kompetanse til å bruke IKT i undervisningen, og at de ikke har nok støtte fra ledelsen.

Publisert

Eier

Utdanningsdirektoratet

Forfattere

Dina Dalaaker, Gunstein Egeberg, Gréta Björk Guðmundsdóttir, Vibeke Guttormsgaard, Ove Edvard Hatlevik, Geir Ottestad, Stine Therese Ulimoen Pettersen, Jørund Høie Skaug og Karoline Tømte

Språk

norsk (bokmål)

Kilde

www.udir.no

ISBN

9788299869843

Tema

utdanning og forskning

Virkemidler

digitalisering