Last ned som PDF

76 sider

3.69 MB

Forsiden av dokumentet Case Torggata. Arealbruksvirkninger av samferdselstiltak

Evaluering

Case Torggata. Arealbruksvirkninger av samferdselstiltak

I dette arbeidet identifiseres og dokumenteres arealbruksvirkninger av gateprosjektet i Torggata som ble gjennomført i 2015 med sikte på å etablere en bygate med torgpreg der det kan være aktivitet gjennom hele døgnet. Vi identifiserer og dokumenterer virkninger av tiltaket og drøfter disse i sammenheng (kontekst) med andre forhold som påvirker utviklingen i området. Samlet har det vært en svært positiv utvikling i Torggata – og Hausmannskvartalene for øvrig – i de senere år, men gateprosjektet er bare en blant flere drivkrefter. Vi vurderer at gateprosjektet har bidratt til å forsterke og/eller forsere utviklingen.

Publisert

Eier

Statens vegvesen

Utfører

Vista Analyse AS

Forfattere

Tor Homleid, Hanne Toftdahl, Oscar Haavardsholm, Jens Furuholmen og Eli Grønn

Språk

norsk (bokmål)

ISBN

978-82-8126-353-3