Last ned som PDF

108 sider

1.18 MB

Forsiden av dokumentet Tilrettelagte tannhelsetilbud for mennesker som er blitt utsatt for tortur, overgrep eller har odontofobi

Evaluering

Tilrettelagte tannhelsetilbud for mennesker som er blitt utsatt for tortur, overgrep eller har odontofobi Vurdering av omfang og behov samt forslag til tannhelsetiltak

Helsedirektoratet har utarbeidet denne rapporten om Tilrettelagte tannhelsetilbud for mennesker som er blitt utsatt for tortur, overgrep eller har odontofobi på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD). Rapporten er delt i to deler. En hoveddel som ble avlevert HOD i desember 2009 beskriver hvilke tann- og munnhelseproblemer disse personene kan ha, hva som kan hindre dem i å benytte seg av dagens tilbud og hvorfor de trenger tilrettelagte tjenester. Rapporten gir faglige begrunnede anbefalinger om hvordan et tilbud kan organiseres og hvordan kompetanseutvikling for tannhelsepersonell kan bygges opp. Tilleggsrapporten som ble avlevert HOD i juni 2010 beskriver mer i detalj kostnader i forbindelse med etablering av behandlerteam, og behovet for systematisert samarbeid med blant annet fastlege, psykolog/psykiater. Hvilke samarbeidspartnere som er aktuelle vil være avhengig av målgruppen.

Publisert

Eier

Helsedirektoratet

Språk

norsk

Tema

Helse og omsorg