Last ned som PDF

71 sider

1.5 MB

Forsiden av dokumentet Menneskerettighetenes plass i Norges utenriks- og utviklingspolitikk

Statusrapport

Menneskerettighetenes plass i Norges utenriks- og utviklingspolitikk

En globalisert verden med moderne kommunikasjonsteknologi øker vår kunnskap om overgrep på tvers av landegrenser. Kunnskap muliggjør et styrket engasjement, men øker også forventningene til statenes evne til å håndtere menneskerettighetsovergrep i eget og andre land. Dette er en utfordring Norge tar alvorlig. Gjennomføringen av menneskerettigheter handler om politikk, makt og ressurser. Det kreves kunnskap, strategi og gode kontakter for at internasjonale initiativer og reaksjoner skal gi et best mulig resultat. I noen situasjoner er en reaksjon i offentligheten et godt virkemiddel. I andre situasjoner oppnår man best resultater gjennom fortrolige samtaler. Fleksibilitet med hensyn til virkemidler og kanaler er nødvendig i vårt internasjonale arbeid for å styrke menneskerettighetene. Rapporten gir eksempler på norske satsningsområder og tiltak i perioden 2006-2008. På enkelte punkter er den likevel søkt oppdatert frem til publiseringstidspunktet, dvs. juni 2009. Rapporten tar ikke sikte på å gi en uttømmende oversikt over menneskerettighetsrelaterte aktiviteter i den aktuelle perioden.

Publisert

Eier

Utenriksdepartementet

Språk

norsk

ISBN

9788271778514

Tema

Utenrikssaker