Last ned som PDF
Forsiden av dokumentet Statlig eierskap

Evaluering

Statlig eierskap

Nærings- og handelsdepartementet har bedt om en rapport med det formål å gjennomgå og vurdere dagens organisering og utøvelse av den statlige eierskapsforvaltningen i Norge, for slik å ha et bakgrunnsmateriale for arbeidet med den varslede stortingsmeldingen om statlig eierskap.

Publisert

Eier

Nærings- og fiskeridepartementet

Utfører

McKinsey & Company

Språk

norsk (bokmål)