Last ned som PDF

82 sider

1.75 MB

Forsiden av dokumentet Kostnader i barnehager 2014

Studie

Kostnader i barnehager 2014

Denne rapporten presenterer analyser av kostnader i barnehagene for regnskapsåret 2014. Tilsvarende analyser har vært gjort årlig siden 2001, hvor Telemarksforsking har hatt oppdraget fra og med 2010-årgangen. Denne rapporten er del av et treårig prosjekt som avsluttes våren 2017. Barnehagesektoren vokser fortsatt både i omfang og kostnader, men antall barn i alderen 0-2 år i barnehage er redusert etter 2012. Kostnad pr. plass vokser med 4,6 % i ikke-kommunale barnehager og 5,7 % i kommunale barnehager, noe som innebærer at kostnadsforskjellen mellom kommunale og ikke-kommunale er den samme i 2014 som i 2010; 9,1 % av kommunalt kostnadsnivå. Totale kostnader i sektoren anslås til 48,1 mrd. kr. Temakapittelet omhandler pensjonsutgifter i private barnehager. Regnskapsrapporteringen for 2014 inneholder nye opplysninger som gir sikrere anslag på disse utgiftene.

Publisert

Eier

Utdanningsdirektoratet

Forfattere

Trond Erik Lunder, Brynjulv Eika og Lars Håkonsen

Språk

norsk (bokmål)

Kilde

www.udir.no

ISBN

9788274019409

Tema

utdanning og forskning

Analysekriterier

kostnader