Last ned som PDF

66 sider

1.03 MB

Forsiden av dokumentet Analyser av indekser på Skoleporten 2019

Studie

Analyser av indekser på Skoleporten 2019 Analyser på fylkes- og nasjonalt nivå for 7.trinn, 10. trinn og Vg1

Denne rapporten analyserer indeksene som er presentert i Skoleporten med utgangspunkt i data fra Elevundersøkelsen 2019. Analysene i rapporten er gjort på fylkes- og nasjonalt nivå og kun for de trinnene hvor Elevundersøkelsen er obligatorisk. Det vil si 7. og 10. trinn, samt Vg1. Alle resultater blir sammenlignet med Elevundersøkelsen 2016 og senere. Vi gjør oppmerksom på at det er fylkesstrukturen for 2019 som ligger til grunn for analysene. Utdanningsdirektoratet er ansvarlig for gjennomførelsen av Elevundersøkelsen, mens NTNU Samfunnsforskning har på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet ansvaret for å analysere og rapportere resultatene. Denne rapporten er en del av den årlige rapporteringen fra Elevundersøkelsen.

Publisert

Eier

Utdanningsdirektoratet

Utfører

NTNU Samfunnsforskning AS

Forfatter

Christian Wendelborg

Språk

norsk (bokmål)

Kilde

www.udir.no

ISBN

9788275706100

Tema

utdanning og forskning