Last ned som PDF

61 sider

4 MB

Forsiden av dokumentet Samarbeid NAV-kommune om introduksjonsprogram - En kartlegging

Evaluering

Samarbeid NAV-kommune om introduksjonsprogram - En kartlegging

Forskere fra Proba samfunnsanalyse har på oppdrag fra Arbeids- og velferdsdirektoratet gjennomført en kartlegging av samarbeidet mellom NAV og kommunen om introduksjonsprogrammet for nyankomne innvandrere. Målet har vært å gi et overblikk over dagens situasjon, og belyse hvordan og hvor ofte det samarbeides på overordnet nivå. Forskerne har også sett på hvordan samarbeidet mellom NAV-veiledere og veiledere i kommunen foregår i praksis, og hvordan samarbeidet er organisert. Kartleggingen er basert på intervjuer med ressurspersoner ved NAVs fylkeskontorer og IMDis regionkontorer, samt spørreundersøkelser blant ledere for NAV-kontorer og introduksjonsprogram i alle kommuner.

Publisert

Eier

NAV Arbeids- og velferdsetaten

Utfører

Proba AS

Forfatter

Helene Berg

Språk

norsk (bokmål)