Last ned som PDF
Forsiden av dokumentet Arbeidsgiveres inkluderingsevne

Evaluering

Arbeidsgiveres inkluderingsevne

Rapporten gjengir og analyserer funnene fra en kvantitativ og en kvalitativ undersøkelse om arbeidsgiveres inkluderingsevne. Det er utviklet en indeks for inkluderingsevnen. Ved hjelp av en korrelasjonsanalyse av hva som henger sammen med inkluderingsevnen sier rapporten noe om hva som hemmer og fremmer arbeidsgiveres inkludering av funksjonshemmede/personer med nedsatt funksjonsevne. Den kvalitative undersøkelsen viser hvordan funksjonshemmede skaffer seg jobb på egenhånd uten bistand fra støttefunksjoner.

Publisert

Eier

NAV

Utfører

Arbeidsforskningsinstituttet (AFI)

Forfattere

Eivind Falkum og Anne Grethe Solberg

Språk

norsk (bokmål)

ISBN

978-82-7609-355-1