Last ned som PDF

55 sider

1.54 MB

Forsiden av dokumentet Effekter av tvangsreturer for assistert retur

Evaluering

Effekter av tvangsreturer for assistert retur

Analysene viser at det eksisterer en positiv sammenheng mellom assisterte returer og tidligere gjennomførte tvangsreturer av personer bosatt i samme asylmottak. Den statistiske analysen viser at et individ eller en familie med utreiseplikt som oppholder seg i et asylmottak har en større tilbøyelighet enn ellers til å søke om assistert retur i perioder som følger én eller flere tvangsreturer ved samme asylmottak. Analysene viser også en positiv sammenheng mellom tvangsreturer og forsvinninger fra samme asylmottak. Sammenhengen forteller oss at asylsøkere med utreiseplikt har en større tilbøyelighet enn ellers til å forsvinne fra asylmottaket de oppholder seg i dersom én eller flere tvangsreturer er gjennomført fra samme asylmottak innenfor den samme måneden.

Publisert

Eier

Justis- og beredskapsdepartementet

Utfører

Oslo Economics AS

Språk

norsk (bokmål)