Last ned som PDF

109 sider

2.64 MB

Forsiden av dokumentet Effektevaluering av Individuell jobbstøtte (IPS): sluttrapport

Evaluering

Effektevaluering av Individuell jobbstøtte (IPS): sluttrapport

Forskningsbasert effektevaluering av tiltaket Individuell jobbstøtte (IPS) for personer med moderate til alvorlige psykiske lidelser. Til tross for at flertallet av mennesker med alvorlige psykiske lidelser ønsker å jobbe, er arbeidsdeltakelsen i denne gruppen lav sett ut fra den generelt høye sysselsettingsraten i Norge. Individuell jobbstøtte – på engelsk Individual placement and support - er en oppfølgingsmetodikk som har vist god effekt på arbeidsdeltakelse i internasjonale studier. Tiltaket omfatter tett, individuell oppfølging, integrering av helse- og arbeidsrehabilitering og bruk av vanlige arbeidsplasser som treningsarena. Det eneste inntakskriteriet er at brukeren har et ønske om å jobbe. Utgangspunktet er at alle som ønsker det, skal kunne delta i arbeidslivet. Denne evalueringen er den første som måler effekten av IPS på personer med moderate til alvorlige psykiske lidelser i Norge. Den er også en av de aller største IPS-studiene som er gjennomført i internasjonal sammenheng så langt. Gjennom et randomisert kontrollert forsøk har forskerne fulgt etableringen av IPS i seks fylker fra 2013. I alt 410 deltakere er inkludert i studien og tilfeldig fordelt i to grupper. Den ene gruppen har fått tilbud om IPS, mens den andre har fått ordinær oppfølging av høy kvalitet. Evalueringen viser en tydelig og statistisk sikker effekt i favør av IPS.

Publisert

Eiere

NAV Arbeids- og velferdsetaten og Helsedirektoratet

Utfører

Norce Norwegian Research Centre As

Forfattere

Silje Endresen Reme, Karin Monstad, Tonje Fyhn, Simon Øverland, Karl Ludvigsen, Vigdis Sveinsdottir, Camilla Løvvik og Stein Atle Lie

Språk

norsk (bokmål)