Last ned som PDF

104 sider

1.16 MB

Forsiden av dokumentet Arbeidstidsforsøk i tre statlige etater

Evaluering

Arbeidstidsforsøk i tre statlige etater Fafo-rapport 2019:13

Denne rapporten er laget på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) og dokumenterer og evaluerer tre forsøk med arbeidstidsordninger i tre statlige etater: kriminalomsorgen, Luftforsvaret og tolletaten. Evalueringen er gjennomført på bakgrunn av halvårlige prosjektsamlinger med representanter for de deltakende etatene og survey sendt på e-post til arbeidstakerne som har vært med på forsøkene.

Publisert

Eier

Kommunal- og distriktsdepartementet

Utgiver

Kommunal- og distriktsdepartementet

Utfører

FAFO

Forfattere

Åsmund Arup Seip, Leif E. Moland og Dag Olberg

Språk

norsk

ISBN

9788232405060

Tema

Arbeidsliv

Virkemidler

administrasjon

Analysekriterier

erfaringer