Last ned som PDF
Forsiden av dokumentet Strategi for bygningsdelen i matrikkelen

Evaluering

Strategi for bygningsdelen i matrikkelen

På bakgrunn av bestilling i tildelingsbrevet skal Kartverket avklare om bygninsgsdelen skal utvikles videre for å legge til rette for større brukergrupper og på større bruksområder. Arbeidsgruppen har lagt opp til en rapport hvor første del fokuserer på matrikkelens system, dens innhold og utfordringer. Deretter vil en del prinsipielle diskusjoner gjøres rundt temaer som arealopplysninger, saksbehandlet informasjon og mulige kompletteringsløsninger bli gjennomgått. Arbeidsgruppen har i egne kapitler vurdert de konkrete spørsmål som mandatet stiller. Avslutningsvis trekker arbeidsgruppen fram de områder som vi ser viktigheten av å fokusere på videre.

Publisert

Eier

Kommunal- og distriktsdepartementet

Utgiver

Kommunal- og distriktsdepartementet

Utfører

Kartverket

Språk

norsk (bokmål)