Last ned som PDF

174 sider

1.52 MB

Forsiden av dokumentet Sysselsetting av innvandrere

Evaluering

Sysselsetting av innvandrere regionale muligheter og barrierer for inkludering

Kommuner trenger folk og arbeidskraft – innvandringen fører med seg muligheter. Denne studien undersøker muligheter og barrierer for å styrke sysselsettingen blant innvandre som bor i regioner utenfor de mest sentrale områdene. Fortsatt næringsutvikling i alle deler av landet forutsetter tilgang på tilstrekkelig og relevant arbeidskraft. Flyktninger og andre innvandrere utgjør en viktig arbeidskraftreserve. Rapporten anbefaler å se inkludering av innvandrere som et nytt felt i kommuner og regioner sitt utviklingsarbeid.

Publisert

Eiere

Distriktssenteret og Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

Utfører

OsloMet - storbyuniversitetet

Forfattere

Susanne Søholt, Kristian Rose Tronstad og Guri Mette Vestby

Språk

norsk (bokmål)

ISBN

978-82-8309-082-6