Last ned som PDF

26 sider

1.33 MB

Forsiden av dokumentet Nasjonal transportplan 2022–2033: Oppdrag 4: Analyseverktøy og forutsetninger for samfunnsøkonomiske analyser

Statusrapport

Nasjonal transportplan 2022–2033: Oppdrag 4: Analyseverktøy og forutsetninger for samfunnsøkonomiske analyser

Svar på et deloppdrag om analyseverktøy og forutsetninger forsamfunnsøkonomiske analyse fra Samferdselsdepartementet i forbindelse med arbeidet med Nasjonal transportplan 2022-2033.

Publisert

Eier

Samferdselsdepartementet

Utførere

Jernbanedirektoratet, Nye Veier AS, Kystverket og Statens vegvesen

Språk

norsk (bokmål)