Last ned som PDF

34 sider

1.08 MB

Forsiden av dokumentet Retningslinjer for etatenes og Avinors arbeid med Nasjonal transportplan 2018-2029

Retningslinjer

Retningslinjer for etatenes og Avinors arbeid med Nasjonal transportplan 2018-2029

Samferdselsdepartementet gir med dette retningslinjer for transportetatene og Avinor sitt arbeid i planfasen for ny NTP. Plandokumentet vil være et viktig grunnlag for departementets arbeid med stortingsmeldingen om Nasjonal transportplan 2018-2029.

Publisert

Eier

Samferdselsdepartementet

Språk

norsk