Last ned som PDF

49 sider

0.99 MB

Forsiden av dokumentet Strategi for bygningsdelen i matrikkelen_x000D_

Strategi/plan

Strategi for bygningsdelen i matrikkelen_x000D_

Arbeidsgruppen legger til grunn at matrikkelen skal inneholde nøkkelinformasjon om det enkelte bygg som er korrekt, egnet og tilgjengelig. Dette mener vi må være utgangspunktet for videre arbeid med bygningsdelen i matrikkelen. Dersom dataene skal bli brukt må de være til å stole på. Vi ser at en hovedutfordring med bygningsdelen i matrikkelen i dag er kvaliteten på dataene i registeret. Det samme kan sies å gjelde systemløsningen og det at kjennskapen til opplysningene ikke er god nok. Dette er forhold som begrenser bruken av opplysninger i matrikkelen. Arbeidsgruppen finner derfor at det er lite tilfredsstillende å åpne for en matrikkel som skal favne mye videre enn det den gjør i dag. Vi ser ikke hvordan det å få mer data inn vil bedre den samlede kvaliteten på innholdet i matrikkelen.

Publisert

Eier

Kommunal- og distriktsdepartementet

Utgiver

Kommunal- og distriktsdepartementet

Utfører

Arbeidsgruppe

Forfatter

Lars Elsrud mfl

Språk

norsk