Last ned som PDF

92 sider

1.27 MB

Forsiden av dokumentet Kartlegging av hendelser og ulykker som
medfører skade på barn i barnehage

Kartlegging

Kartlegging av hendelser og ulykker som medfører skade på barn i barnehage

I denne undersøkelsen har målet vært å kartlegge hendelser og ulykker som har medført skade på barn i norske barnehager i løpet av året 2012. Det har vært ønskelig å få vite noe om både omfang og alvorlighetsgrad av skader, og også i hvilke situasjoner skader i barnehagen skjer. I tillegg var det også et mål å innhente mer informasjon om hvordan barnehager driver ulykkesforebyggende arbeid i sin virksomhet, og hvordan kommuner følger dem opp i dette arbeidet. Vi har gjennomført en større datainnsamling som har bestått av et omfattende spørreskjema som gikk ut til alle norske barnehager, samt kvalitative telefonintervju med tilfeldig utvalgte styrere av barnehager fra alle fylker i Norge. Tusen takk til alle barnehagestyrere rundt omkring i Norges land som har tatt seg tid til å svare på spørreskjema og delta i telefonintervju

Publisert

Eier

Utdanningsdirektoratet

Utfører

Dronning Mauds minne høgskole for barnehagelærerutdanning

Forfattere

Ellen Beate Hansen Sandseter, Ole Johan Sando, Ingar Pareliussen og Camilla Kalvatn Egset

Språk

norsk

Kilde

www.udir.no