Last ned som PDF

114 sider

0.48 MB

Forsiden av dokumentet Styrt fragmentering og fragmentert styring

Studie

Styrt fragmentering og fragmentert styring Nettverkspolitikk i norske kommuner

På oppdrag fra Kommunal- og regionaldepartementet har Rokkansenteret gjennomført en studie av nettverkstyring og fragmentering i norsk kommuneforvaltning.

Publisert

Eier

Kommunal- og distriktsdepartementet

Utgiver

Norce Norwegian Research Centre As

Forfattere

Jacob Aars, Anne Lise Fimreite og Anne Homme

Språk

norsk (bokmål)

Tema

Kommuner og regioner