Last ned som PDF

22 sider

0.5 MB

Forsiden av dokumentet Skatt for utvikling - Årsrapport

Vedlegg

Statusrapport

Skatt for utvikling - Årsrapport

Et velfungerende skattesystem er en viktig forutsetning for at utviklingsland skal kunne redusere bistandsavhengigheten og finansiere egen utvikling. Gode skattesystemer er også av stor betydning for å legge til rette for handel og investeringer, og indirekte for økonomisk vekst og sysselsetting. Videre vil et godt skattesystem bidra til rettferdig fordeling og til å styrke den sosiale kontrakten mellom myndigheter og befolkning, og er således et viktig element i en statsbyggingsprosess. Programmet Skatt for utvikling (Sfu) ble etablert i 2011, etter at Norge gjennom flere år hadde støttet arbeid med skatt og inntektsmobilisering i utviklingsland på ulike måter. Ansvaret for forvaltningen av innsatsene under programmet ligger hos UD, Norad og ambassadene. Dette er den andre rapporten om Skatt for utvikling. Mens den første fra 2012 også inneholdt en relativt omfattende beskrivelse av bakgrunnen for etableringen, programmets oppbygging og hvordan innsatsområdene henger sammen, er formålet med denne rapporten primært å synliggjøre aktiviteter og resultater siden forrige rapport, dvs. fra og med annet halvår 2012, og ut 2013.

Publisert

Eier

Norad

Språk

norsk

Kilde

www.norad.no

ISBN

9788275487320