Last ned som PDF

22 sider

0.83 MB

Forsiden av dokumentet Økt kompetanse – bedre læring

Evaluering

Økt kompetanse – bedre læring En analyse av innholdet i opplæringstilbudene i strategien ”Kompetanse for kvalitet - strategi for videreutdanning av lærere”

Et viktig element i Kompetanse for kvalitet - strategi for videreutdanning av lærere, er utviklingen av en rekke videreutdanningstilbud ved i alt 22 høgskoler og universiteter. Det tilbys videreutdanning innen et bredt fagspekter. I denne rapporten gjennomgår vi tilbudenes innhold og oppbygning slik de framtrer gjennom lærestedenes fag- og studieplaner. Formålet er å gi et bilde av utdanningenes relevans og forskningsbasering. I analysene av fag- og studieplanene har vi vurdert fag- og studieplanene i forhold til et sett av kriterier innen fire områder av kompetansemål: faglige kompetansemål, fagdidaktiske kompetansemål, pedagogiske kompetansemål og praksisrelaterte kompetansemål. Kriteriene ble utarbeidet på en workshop i begynnelsen av 2011 hvor det var deltagere fra partene som har underskrevet strategien. Analysene har klassifisert fag- og studieplanene både ut i fra hvor mye de ulike kriteriene fremheves, men også ut fra hvilken vektlegging vi finner i fag- og studieplanene på andre sentrale tema. Det kan for eksempel være fagets legitimitet og plass i skolen. Funnene fra analysen oppsummeres i tre punkt.

Publisert

Eier

Utdanningsdirektoratet

Utfører

Oxford Research AS

Forfattere

Per E. Garmannslund, Bent B. Andresen og Tore Neset

Språk

norsk

Kilde

www.udir.no

Tema

utdanning og forskning