Last ned som PDF

27 sider

0.9 MB

Forsiden av dokumentet Dødsulykker i vegtrafikken - dybdeanalyse

Studie

Dødsulykker i vegtrafikken - dybdeanalyse Region midt 2015

Rapporten oppsummerer dødsulykker som inntraff i trafikken i Region midt i løpet av 2015. Rapporten sier blant annet noe om hvilke typer ulykker som har skjedd, på hvilket vegnett og hva som har vært årsakene til ulykkene. Rapporten sier også litt om foreslåtte tiltak i etterkant av ulykkene. Rapporten er basert på data fra UAG-rapportene som er utarbeidet fra den enkelte ulykke. Det var til sammen 12 ulykker i 2015 og 13 personer omkom i disse ulykkene.

Publisert

Eier

Statens vegvesen

Forfatter

Merete Rørvik Godø

Språk

norsk (bokmål)