Last ned som PDF

127 sider

1.2 MB

Forsiden av dokumentet Evaluering av RENERGI og PETROMAKS

Evaluering

Evaluering av RENERGI og PETROMAKS

Innovasjon innenfor petroleumssektoren har skapt betydelige resultater for næringen og for den norske velferdsstaten de siste ti år, særlig knyttet til økt utvinning og reduserte produksjonskostnader, eksempelvis gjennom økt bruk av IKT til å styre operasjoner på installasjonene fra land. En fersk analyse beregnet samlet nåverdi av innovasjoner siste ti år til rundt 330 millioner kroner. PETROMAKS spiller her en sentral rolle, særlig i tidlige faser. Finansiering av forskning innenfor sektoren, med tette bånd til næringens behov, antas å kunne gi en signifikant rolle for innovasjonskapasiteten i sektoren, samt bidra til å ivareta et forskningsmessig og mer langsiktig perspektiv på området. Tidligere forskning har også vist at offentlig tilskudd har en betydelig utløsende effekt for privat finansiering innenfor sektoren. PETROMAKS har siden 2004 således representert en stor andel av norske offentlige forskningsmidler på området.

Publisert

Eier

Norges forskningsråd

Utfører

Evalueringskomité/Utvalg

Språk

norsk (bokmål)