Last ned som PDF

24 sider

1.02 MB

Forsiden av dokumentet Statistiske undersøkelser av spørsmål om mobbing

Studie

Statistiske undersøkelser av spørsmål om mobbing Analyse av Elevundersøkelsen våren 2015

Dette notatet er en analyse av data av den frivillige gjennomføringen av Elevundersøkelsen som ble foretatt våren 2015. Analysene har som hensikt å undersøke om det er eventuelle metodiske effekter som kan forklare en betydelig nedgang i andelen elever som opplever seg mobbet etter at Elevundersøkelsen ble revidert. Notatet er en delleveranse i prosjektet «Analyse av Elevundersøkelsen 2015-2017».

Publisert

Eier

Utdanningsdirektoratet

Utfører

NTNU

Forfatter

Christian Wendelborg

Språk

norsk (bokmål)

Kilde

www.udir.no

ISBN

9788275704335

Tema

utdanning og forskning