Last ned som PDF

138 sider

2.54 MB

Forsiden av dokumentet Alle skal med!?

Evaluering

Alle skal med!? Midtveisevaluering av Virkemidler for Regional FoU og Innovasjon (VRI)

Midtveisevalueringen av VRI konkluderer med at VRI er på vei mot å nå sine mål. Særlig har programmet gitt viktige bidrag for å utvikle det regionale forsknings- og innovasjonssystemet. Evaluator foreslår likevel viktige justeringer av programmet, blant annet etablering av sluttmål samt å skille mellom samhandlings- og innovasjonsforskningsprosjektene. Tittelen henspiller på at alle skal med i samhandlingsprosjektene, mens evaluator er kritisk til at alle skal drive innovasjonsforsking.

Publisert

Eier

Norges forskningsråd

Utfører

Oxford Research AS

Språk

norsk (bokmål)

ISBN

978-82-93288-00-8