Last ned som PDF

35 sider

1.38 MB

Forsiden av dokumentet Juridisk vurdering av deling av data fra maritime overvåkings- og meldingssystemer

Evaluering

Juridisk vurdering av deling av data fra maritime overvåkings- og meldingssystemer Rapport fra arbeidsgruppe

En arbeidsgruppe med representanter fra Kystverket og Fiskeri- og kystdepartementet har gjennomført en juridisk vurdering av regelverk som kan ha betydning for adgangen til å dele data fra ulike systemer for overvåking av skipstrafikk og maritime rapporterings- og meldingssystemer innenfor Kystverkets ansvarsområde. Vurderingen vil legges til grunn ved utarbeiding av retningslinjer for deling av maritime data.

Publisert

Eier

Samferdselsdepartementet

Utførere

Kystverket, Fiskeri- og kystdepartementet og Arbeidsgruppe

Språk

norsk (bokmål)

Tema

Transport og kommunikasjon

Virkemidler

regelverk digitalisering