Last ned som PDF

84 sider

0.88 MB

Forsiden av dokumentet Strategier i produksjon av boligsosialt arbeid

Evaluering

Strategier i produksjon av boligsosialt arbeid

Rapporten beskriver viktige komponenter i produksjonen av det sammensatte produktet "boligsosiale tjenester". Det handler om tildeling og drift av boliger, samt tilknyttede tjenester. Kostnadene ved tilbudene beskrives, og NOVA går gjennom hvilke faktorer som påvirker komponentene i dem. Den viktigste innsikten er at størrelsen på hver enkelt av komponentene avhenger av hvordan andre aspekter ved den boligsosiale produksjonen håndteres.

Publisert

Eier

Kommunal- og distriktsdepartementet

Utgiver

Kommunal- og regionaldepartementet

Utfører

OsloMet - storbyuniversitetet

Forfatter

Viggo Nordvik

Språk

norsk (bokmål)

ISBN

82-7894-227-7