Last ned som PDF

28 sider

0.92 MB

Forsiden av dokumentet Utvikling og variasjon i opphold, liggetid og andel reinnleggelser for utskrivningsklare pasienter

Kartlegging

Utvikling og variasjon i opphold, liggetid og andel reinnleggelser for utskrivningsklare pasienter 2011-2018

I denne rapporten beskriver vi utviklingen i opphold, liggetid og andel reinnleggelser for utskrivningsklare pasienter ved somatiske sykehus for perioden 2011 til 2018. Fra 1. januar 2012 ble Samhandlingsreformen og ordningen med kommunal betaling for utskrivningsklare pasienter innført. Utskrivningsklare pasienter er definert som pasienter som er ferdigbehandlet på sykehus, men som har behov for et kommunalt tjenestetilbud etter utskrivning. I 2018 måtte kommunene betale 4 747 kroner per liggedøgn på sykehus for pasienter som var meldt utskrivningsklare. En målsetting med Samhandlingsreformen er at bedre forebygging og bedre pasientforløp skal føre til lavere forbruk av spesialisthelsetjenester og lavere samlede helsetjenestekostnader. Utskrivningsklare pasienter er en sårbar pasientgruppe som ofte har et komplekst sykdomsbilde. Det er derfor viktig å følge med på utvikling og variasjon i antall opphold, liggetid og reinnleggelser for disse pasientene.

Publisert

Eier

Helsedirektoratet

Forfattere

Tone Rian Myrli, Silje Marie Mortensen og Beate Aufles

Språk

norsk

Tema

Helse og omsorg