Last ned som PDF

51 sider

0.84 MB

Forsiden av dokumentet Fart og trafikksikkerhet

Studie

Fart og trafikksikkerhet Nye modeller

Tidligere utviklede modeller av sammenhengen mellom trafikkens gjennomsnittsfart og trafikksikkerhet er oppdatert. Det finnes to hovedmodeller: Potensmodellen og eksponentialmodellen. Begge kan benyttes. Studier av sammenhengen mellom fartsvariasjon og trafikksikkerhet er gjennomgått. Disse studiene tyder på at økt fartsvariasjon øker risikoen for ulykker. Det er foeløpig ikke mulig å tallfeste denne sammenhengen særlig presist.

Publisert

Eier

Statens vegvesen

Utfører

Transportøkonomisk institutt

Språk

norsk

ISBN

9788248014928