Last ned som PDF

45 sider

0.89 MB

Forsiden av dokumentet Kartlegging av behovet for automatisk oversettelse i statlig sektor

Forhåndsutredning

Kartlegging av behovet for automatisk oversettelse i statlig sektor

For å sikre et fungerende digitalt indre marked med mer informasjonsdeling og kommunikasjon på tvers av landegrenser, har EU-kommisjonen utviklet et verktøy for maskinoversettelse, MT@EC. Systemet er kostnadsfritt for offentlig administrasjon i medlemsland, inkludert Norge, og deres offentlige virksomheter (inkludert deres ansatte). Statlige virksomheter, samt kommuner og deres underliggende virksomheter har dermed fri tilgang til verktøyet. Formålet med denne utredningen er å gi KMD et beslutningsgrunnlag for å avgjøre nivået på en nasjonal satsing på EU-kommisjonens verktøy for maskinoversettelse, MT@EC. Vi har i utredningen vurdert behovet for maskinoversettelse i statlige virksomheter og gjennomført en kost/nytteanalyse knyttet til innføring av MT@EC

Publisert

Eier

Kommunal- og distriktsdepartementet

Utgiver

Kommunal- og distriktsdepartementet

Utfører

Oslo Economics AS

Forfatter

Asbjørn Englund

Språk

norsk

Tema

statlig forvaltning

Nøkkelord

IKT-politikk

Virkemidler

digitalisering

Analysekriterier

kost-nytte