Last ned som PDF

16 sider

0.37 MB

Forsiden av dokumentet Fri prosjekt- og rekrutteringsstøtte innenfor miljø- og utviklingsforskning

Strategi/plan

Fri prosjekt- og rekrutteringsstøtte innenfor miljø- og utviklingsforskning Handlingsplan 2003 - 2004

Denne handlingsplanen bygger på følgende dokumenter: - Retningslinjer for frittstående prosjekter, Områdestyret for Miljø og utvikling, sak 82/02; - Miljø og utviklings handlingsplan for forskerrekruttering 2001-2003; - Miljø og utviklings handlingsplan for fler- og tverrfaglighet 2002-2004. Handlingsplanen setter rammen for fri, forskerinitiert miljø- og utviklingsforskning finansiert av Norges forskningsråd. Handlingsplanen er utarbeidet av en fagkomité (se vedlegg 1) som har ansvar for behandling av søknader og oppfølging av prosjekter under frie midler innenfor miljø- og utviklingsforskning. Handlingsplanen ble godkjent av Områdestyret for Miljø og utvikling 10. april 2003.

Publisert

Eier

Norges forskningsråd

Språk

norsk

ISBN

8212018105

Tema

Klima og miljø