Last ned som PDF

277 sider

1.42 MB

Forsiden av dokumentet Sosial ulikhet etter Kunnskapsløftet

Evaluering

Sosial ulikhet etter Kunnskapsløftet Kunnskapsløftet og ulikhetene i grunnskolekarakterer

Med denne rapporten avsluttes et prosjekt som startet i 2007. Prosjektet «Kunnskapsløftet – også et løft for utjevning av sosial ulikhet i læringsutbytte?» er NOVAs prosjekt i evalueringen av Kunnskapsløftet. Målet med prosjektet har vært å finne ut av om denne skolereformen kan være et bidrag til å redusere sosiale forskjeller i læringsutbytte på ungdomstrinnet – mellom jenter og gutter, mellom elever med ulik sosioøkonomisk familiebakgrunn og mellom majoritetselever og elever med innvandringsbakgrunn. I rapporten analyseres karakterene til avgangselevene i grunnskolen på 2000-tallet, fram til og med de som avsluttet 10. trinn i 2011.

Publisert

Eier

Utdanningsdirektoratet

Utfører

OsloMet - storbyuniversitetet

Forfattere

Anders Bakken og Jon Ivar Elstad

Språk

norsk

Kilde

www.udir.no

ISBN

9788278944264

Tema

utdanning og forskning