Last ned som PDF

49 sider

1.8 MB

Forsiden av dokumentet Den digitale borger

Kartlegging

Den digitale borger

Kantar TNS har på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet gjennomført en kvalitativ studie med hensikt å gi et bilde av folks digitale hverdag og opplevelse av digitale tjenester. Innsikter og analyser fra studien foreligger nå i form av en rapport.

Publisert

Eier

Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet

Utgiver

Kommunal- og distriktsdepartementet

Utfører

Kantar Norge

Forfattere

Haakons Korsgaard og Jens Ludvigsen

Språk

norsk

Tema

familie og forbruker