Last ned som PDF

25 sider

0.55 MB

Forsiden av dokumentet Elektroniske tjenester til næringslivet

Strategi/plan

Elektroniske tjenester til næringslivet Handlingsplan

Målet for regjeringens næringspolitikk er at vi skal ha størst mulig verdiskaping i norsk økonomi. Verdiskapingen er grunnlaget for velferden vår. En offensiv satsing på forenkling som virkemiddel for å øke næringslivets konkurranseevne er derfor viktig. Vår ambisjon er at forenklingsarbeidet skal gi næringslivet en betydelig kostnadsreduksjon. Arbeidet med bedre offentlige tjenester til næringslivet er en viktig del av satsingen. Handlingsplanen konkretiserer og utfyller prinsippene og ambisjonene om en døgnåpen elektronisk forvaltning, slik de er nedfelt i stortingsmeldingen om IKT i offentlig sektor på området tjenester til næringslivet. Regjeringen har en målsetting om at brukerne skal møte en åpen, tilgjengelig og samordnet offentlig sektor, som tilbyr helhetlige og fullstendige elektroniske tjenester. Gjennom bruk av IKT vil vi samtidig effektivisere offentlig forvaltning.

Publisert

Eier

Nærings- og fiskeridepartementet

Språk

norsk