Last ned som PDF

58 sider

0.64 MB

Forsiden av dokumentet Sluttrapport SAMRISK 2006–2011

Statusrapport

Sluttrapport SAMRISK 2006–2011 Samfunnssikkerhet og risiko - SAMRISK

Dette er sluttrapporten for forskningsprogrammet Samfunnssikkerhet og risiko (SAMRISK) 2006-2011. Programmet hadde sin sluttkonferanse 7. juli 2011 og programstyret leverer med dette sin sluttrapport. Sluttrapporten gir bakgrunnen for programmet ved å vise til Sårbarhetsutvalget som avgav sin utredning 2000. Programmet ser seg selv som en oppfølging av denne, bl.a. ved å fastholde et sektorovergripende perspektiv. Programstyret har lagt til et internasjonalt perspektiv, med vekt på nordisk, europeisk og globalt samarbeid. Rapporten gjennomgår utviklingen av programmet, dets formål, økonomi og utlysninger samt de viktigste aktivitetene i perioden. Programmet har hatt svak finansiering, sammenliknet med andre forskningsprogram, og har totalt bare hatt 43,6 mill. kroner til rådighet i hele perioden.

Publisert

Eier

Norges forskningsråd

Språk

norsk (bokmål)

ISBN

9788212029811

Tema

utdanning og forskning