Last ned som PDF

97 sider

0.7 MB

Forsiden av dokumentet Pakkeløsning for kystkrisen. Evaluering av ekstraordinære midler til 11 Finnmarkskommuner i 2004.

Evaluering

Pakkeløsning for kystkrisen. Evaluering av ekstraordinære midler til 11 Finnmarkskommuner i 2004.

Evalueringen tar for seg bruken av 75 millioner kroner som ble bevilget til tiltak i kriserammede lokalsamfunn i Finnmark i 2004. Rapporten har sett på hvilke tiltak som ble satt inn og hvilke resultat tiltakene ga.

Publisert

Eier

Kommunal- og distriktsdepartementet

Utgiver

Kommunal- og distriktsdepartementet

Utfører

Norce Norwegian Research Centre As

Språk

norsk