Last ned som PDF

132 sider

3.5 MB

Forsiden av dokumentet Evaluering av forsøksordning med statlig finansiering av kommunale helse- og omsorgstjenester

Evaluering

Evaluering av forsøksordning med statlig finansiering av kommunale helse- og omsorgstjenester Rapport nr. R9272-05

Dette er den tredje hovedrapporten i følgeevalueringen av Helsedirektoratets forsøksordning med statlig finansiering av kommunale helse- og omsorgstjenester. Den første hovedrapporten (2016) var en nullpunktsmåling som kartla status i kommunene ved oppstart av forsøket, mens den andre (2017) analyserte utviklingen ett år inn i forsøksperioden. Denne rapporten analyserer hvordan utviklingen har vært i løpet av de to årene forsøket har pågått.

Publisert

Eier

Helse- og omsorgsdepartementet

Utførere

Agenda Kaupang og Proba AS

Forfattere

Kjell Egil Værnor, Per Schanche, Jonas Rusten Wang, Audun Gleinsvik og Rune Busch

Språk

norsk

Tema

Helse og omsorg

Virkemidler

finansieringsordning

Analysekriterier

kvalitet fremdrift