Last ned som PDF

83 sider

2.82 MB

Forsiden av dokumentet International Migration 2011–2012

Statusrapport

International Migration 2011–2012 IMO Report for Norway

Noreg sender kvart år ein rapport til OECD - Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling. Rapporten, ”International Migration 2011-2012 – IMO report for Norway”, er eit bidrag til OECD sitt rapporteringssystem for migrasjonsutviklinga i medlemslanda.

Publisert

Eier

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Utgiver

Arbeids- og sosialdepartementet

Forfattere

Espen Thorud, Erik Mosli, Morten Søndergaard Henningsen og Jørgen Haavardsholm

Språk

engelsk

Tema

likestilling, integrering og inkludering