Last ned som PDF

160 sider

0.91 MB

Forsiden av dokumentet Underveis, men i svært ulikt tempo

Evaluering

Underveis, men i svært ulikt tempo Et blikk inn i ti skoler etter tre år med Kunnskapsløftet - Delrapport 3 Underveisanalyse av Kunnskapsløftet som styringsform

Norsk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU STEP) og Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling (ILS) ved Universitetet i Oslo har fått i oppdrag av Utdanningsdirektoratet å gjennomføre et prosjekt under evalueringen av reformen Kunnskapsløftet. Reformen iverksettes stegvis fra 2006. Evalueringen følger reformgjennomføringen. I denne tredje rapporten fra delprosjektet I.2.6, Evaluering av Kunnskapsløftet – Forvaltningsnivåenes og institusjonenes rolle baserer vi oss på data fra skolenivå innhentet våren 2010. Nå er vi opptatt av å spore endringer i skolens opplæringspraksis når det gjelder arbeidet med de grunnleggende ferdighetene og vurdering som verktøy for kvalitetssikring og utvikling. I tillegg har vi i analysen av dataene fra 2010 sett nærmere på hvordan rektorene selv beskriver sin funksjon som leder av reformarbeidet og hvordan det oppfattes av lærerne. Dette aspektet var ikke i forgrunnen i den forrige delrapporten, men nå har vi data som kan underbygge noen konklusjoner på dette feltet. Siden 2007 har KD endret sin kompetanseutviklingsstrategi, og vi spør hvordan den nye strategien er mottatt i skolen.

Publisert

Eier

Utdanningsdirektoratet

Utførere

Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU) og Universitetet i Oslo

Forfattere

Eli Ottesen og Jorunn Møller

Språk

norsk

Kilde

www.udir.no

ISBN

9788272187131

Tema

utdanning og forskning